Skvallret med senaste nytt

Skvallret med senaste nytt

Om Skvallret

Här "skvallras" det om vad som är på gång eller om vad som hänt.
Alla besökare kan naturligtvis delta med kommentarer till inläggen.

Är du medlem i B-ViS och vill skriva egna inlägg skicka ett mail till Leif Bength på adressen leif-bength@telia.com så får du ett eget inloggningskonto. Skriv bara vilken medlemsorganisation i B-ViS som du företräder samt ditt eget namn.

Till B-ViS hemsida

B-Vis upphör

FörenligtPosted by Leif Bength Tue, October 31, 2017 05:10:59

Det är snart över för B-VIS (Bonäs-Våmhusföretagare och föreningar i Samverkan). Det är 17 år sedan som VIS bildades, Våmhusföretagare i Samverkan, och den registrerades år 2002. Det dröjde inte länge förrän man tog med även föreningar och hela Bonäs också. Under åren har vi haft ca. 50 medlemmar, det visar hur livaktiga verksamheter det finns i byarna i Mora.

Målet var att uppmärksamma Våmhus och Bonäs och även att bidra med medel ifrån Leader. Åtskilliga projekt har gagnat byarna, informationstavlor med kartor, blomkorgar, rastbord, gärdesgård som prydnad vid dåvarande ICA i Våmhus. Första Våmhusdagen hölls redan 2003, men den har växt till att omfatta en hel vecka med olika programpunkter, Trivselveckan. B-VIS medlemmar har haft olika aktiviteter under veckan. Det trycktes en turistbroschyr, Välkommen till Bonäs och Våmhus år 2005, med nytryck 2007.

Vi har bidragit med anslagstavla i Myran, en inbjudande skylt vid nedfarten från Grönklitt, en webbsida för bygden från år 2009 i Leif Bengths regi. Styrelsen började diskutera möjligheten att ge ut en DVD skapad från gamla privata filmer och Kenneth Sparr fick i uppdrag till att göra den. Åter användes Leader bidrag. De finansierade även lekanordningar på Våmåbadet, extra belysning i Våmhus Bygdegård, DVD’n Glimtar från förr, annonser och utskick. I flera år kunde B-VIS bekosta fyrverkerier vid sista-april firandet vid Bygdegården.

De senaste sex åren har B-VIS gett ut en telefon- och servicebroschyr till alla hushåll, med medlemslistor.

DVD filmen blev mycket uppskattad, varför det utkom även en likadan film med intalad dialekt, bonäsmål och våmhusmål. År 2015 utkom Glimtar från förr, del 2, ”En resa genom decennier”.

Trivselveckorna har blivit mer och mer populära och vi i styrelsen räknar med att de kommer att fortsätta av egen kraft även utan föreningens medverkan. Enda skillnaden blir nog att det inte kommer någon gemensam annonsering. Webbsidan kommer också att upphöra.

En del DVD finns fortfarande att köpa hos Handlar’n, på Myrans Hemslöjd och Gammelgården.

Varför slutar man med ett så framgångsrik företag? En del av styrelsen har varit med och jobbat ideellt sedan starten, andra har varit med länge och har andra engagemang också. Det var förhoppningen att andra idealister skulle uppenbara sig, men så har inte skett. Då får man lägga ner. Vi kan bara hoppas att de föreningar och företag som finns kommer att blomstra länge ännu.

Joanna Svensson, sekreterare och organisatör

  • Comments(0)//skvallret.b-vis.se/#post88

Glimtar från förr - del 2

KulturligtPosted by Leif Bength Mon, April 20, 2015 15:37:59
Ett smakprov ur filmen Glimtar från förr - del 2


Glimtar från förr - del 2  • Comments(0)//skvallret.b-vis.se/#post87

B-Vis senaste nytt

FörenligtPosted by Leif Bength Mon, April 20, 2015 08:43:14
Bonäs-Våmhus i Samverkan ger ut en ny DVD- Glimtar från förr, del 2. Den har producerats av Kenneth Sparr med material från filmer i privat ägo som lämnats in för digitalisering. På Sparr Studio finns över 100 timmar film arkiverat som skall bevaras för framtiden.

Filmen skildrar mycket av vardagslivet på gårdarna och i fäboden, men även hur nya tiden bryter in, med den tidigaste elproduktion och verkstadsarbetet i Östnor. Det finns även en del intervjuer med bybor som har gått ur tiden. Våmhus bygdegård syns med Våmhus Revyn och sista-aprilfirandet.

Den nya DVDn presenterades på B-VIS årsmöte. Maria Sparr lämnade över ordförandeskapet till Jan Matsson. För övrigt återvaldes ledamöterna, och ny ersättare blev Christer Loo.

Bland annat röstade man för att stödja Bygdegårdens sista-aprilfirande med bidrag till fyrverkerierna. Man kommer också att ge ut servicekatalog över medlemmarnas verksamheter som skall delas ut till alla hushåll i Bonäs och Våmhus. Många av medlemmarna bidrar med olika evenemang och erbjudanden under Trivsel Veckan v. 28.


Joanna Svensson
gm Leif Bength

  • Comments(0)//skvallret.b-vis.se/#post86

Företagarfrukost med Mora kommun

FöretagligtPosted by Leif Bength Mon, May 19, 2014 18:27:24
Hej alla B-VIS medlemmar, företagare och föreningsmänniskor!

Som ni sett i Mora Tidning onsd. 14 så är ni bjudna på Företagarfrukost av Mora kommun. Det kommer att äga rum den 28 maj kl. 7.30-9.00 i Våmhus Bygdegård.

Det är förhandsanmälan till liselott.hansson@orsa.se. Missa inte tillfället att komma och berätta om er verksamhet för oss andra och för kommunens näringslivsutvecklare.

Det börjar brinna i knutarna för våra utskick, evenemangsbladet och Telefon och service katalogen. Ett villkor att komma med i katalogen är att medlemsavgiften är betald.


Gå in på vår webbsida och kolla dina uppgifter i adresslistan. Skicka eventuella rättelser till mig. Har du evenemang för sommaren eller trivselveckan måste jag ha dem snarast.

Hälsningar,

Joanna S.  • Comments(0)//skvallret.b-vis.se/#post85

Våmhus Gammelgård - En pärla!

FörenligtPosted by Leif Bength Tue, May 13, 2014 10:27:43
Våmhus Gammelgård är en pärla för bygden och av nationell intresse, tro det eller ej. Här kan man ännu se de gamla hantverken, korgmakeri och hårarbete. Man hoppas på en utveckling där även andra slöjdarter skall kunna visas.

Det hela bedrivs av Våmhus Hembygdsförening som nyligen haft sitt årsmöte.
Bengt-Åke Rehn valde att avgå som ordförande efter sju år på posten. Han blev avtackad för sitt arbete som ordförande, men lät samtidigt meddela att han kommer att engagera sig i föreningens arbete även framöver. Till ny ordförande valdes korgmakaren Erik Kajander. Styrelsen består, utöver Erik, av Hans Zetterlund (kassör), Anita Sjöberg, Anna Krång, Joanna Svensson, Kerstin Clasén-Franzon och Helen Martis. Suppleanter är Bo Ohlsson, Eva Svensson, Sara Sjöberg, Lizzy Gullo, Bengt-Åke Rehn och Fredrik Lovéus.

Då Gammelgården har daglig verksamhet från midsommardagen fram till mitten av augusti behövs det många fler än dem i verksamheten. Bland annat behöver man några som vill bedriva den dagliga serveringen. Även volontärer som sköter guidning och försäljning i butiken behövs. Det sistnämnda kan vara en trevlig syssla för hembygdsintresserade pensionärer eller semesterfirande.

Pia Matsson valde att avsluta sina uppdrag. Hon har under många år varit en central person inom föreningen och lagt ner otaliga timmar på verksamheten. Föreningen tackar för hennes insatser.
Under årsmötet utsågs Hans Eklund till årets korgmakare och Anita Sjöberg till årets hårkulla. De båda hantverkarna kommer att motta utmärkelsen under Gammelgårdens midsommarfirande.

Årsmötet diskuterade även föreningens framtida arbete. Tack vare att föreningen fått medel från Trängsletbidraget, finns det förutsättningar att utveckla verksamheten. Redan till sommaren kommer arbetet med att renovera bryggan och byggnaderna på Gammelgården att påbörjas.

Bilden: Bengt-Åke Rehn och Erik Kajander

/Joanna

  • Comments(0)//skvallret.b-vis.se/#post84
Next »